Kontakti

Lāsma Baumane-Mockus
Biroja vadītāja [Rīga]
+371 66140000

npp.birojs@industrial-park.lv

Gita Beitiņa
Nekustamā īpašuma pārzine [Jelgava, Olaine]
+371 66140030

jbp.birojs@industrial-park.lv

NP Properties kontakti
Jānis Ābele
Darījumu vadītājs
+ 371 29244284

janis.abele@industrial-park.lv

Evija Luce
Nekustamā īpašuma pārzine [Rīga]
+ 371 29492140

evija.luce@industrial-park.lv

Deco Energy
Energoapgādes pakalpojumi
+ 371 66140021

info@decoenergy.lv

Nordic Technologies
IT un komunikāciju pakalpojumi
+ 371 66140012

support@n-t.lv

Biroja adrese:

"NP Properties" vienotais bezmaksas tehniskā atbalsta tālrunis 80200240