NP Properties korporatīvās kultūras vērtības

Mūsu biznesa filozofijas pamats ir mūsu korporatīvās kultūras vērtības, saskaņā ar kurām mēs veidojam savu uzņēmuma vidi un attiecības starp mūsu darbiniekiem, mūsu attieksmi un sadarbības pieeju ar mūsu klientiem un sadarbības partneriem, un visbeidzot – ar sabiedrību kopumā. Mūsu uzņēmumu korporatīvajā kultūrā mēs augstu vērtējam šādas vērtības:

Aizrautība

Aizrautība raksturo mūsu darbinieku attieksmi pret darbu un uzticētajiem pienākumiem. Mūsuprāt, vēlme atbalstīt, rast kvalitatīvu, drošu risinājumu un veikt pienākumus efektīvi nav iespējama bez aizrautīgas attieksmes pret to, ko tu dari.

Radošums

Radošums mūsu uzņēmuma kultūrā ir darbinieku spēja ikdienas situācijās rast drošus, ātrus un efektīvus biznesa vajadzībām piemērotus risinājumus, radot oriģinālas idejas, jaunas materiālās un garīgās vērtības, tādējādi piešķirot īpašu pievienoto vērtību uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem.

Atbildība

Atbildība ir mūsu darbinieku attieksme, kas izpaužas kā augsta pienākuma apziņa pret izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem, rūpes par iesaistīto resursu optimālu izmantošanu, kā arī cieņas pilnas attieksme pret iesaistītajiem kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.

Uzticēšanās

Mēs uzskatām, ka patiesi pilnīgas attiecības ir godīgas attiecības, kurās valda savstarpēja uzticēšanās, neatkarīgi no tā, vai tās ir attiecības starp darbiniekiem, klientiem vai sadarbības partneriem. Uzticēšanās kolēģiem, solījumu pildīšana, godīga rīcība un labvēlīga izturēšanās ir būtiska uzņēmuma vides sastāvdaļa.

Personības izaugsme

Mēs augstu vērtējam katra darbinieka centienus personiskās izaugsmes jomā, jo darbinieki, kuri nepārtraukti pilnveido sevi un palīdz citiem augt, ir uzņēmuma lielākā vērtība. Darbinieku centieni sevi apzināties, attīstot savus talantus, spējas un profesionālās iemaņas, sociālo prasmju un attiecību veidošanas mākslas pilnveidošana, kā arī vēlēšanās paaugstināt savas dzīves kvalitāti ir neatsverams ieguvums uzņēmumam kopumā.

Korporatīvā filozofija

Vīzija

NP Properties ir dinamisks un augošs uzņēmums, kas uzņēmumiem Latvijā nodrošina visplašāko pakalpojumu klāstu ar augstu pievienoto vērtību tādās jomās, kā industriālo parku attīstīšana un iznomāšana, nekustamo īpašumu apsaimniekošana, enerģētika un projektu vadība.

Misija

NP Properties ir vadošais, iecienītākais un pieejamākais industriālo parku attīstītājs un apsaimniekotājs Latvijā, kas, izprotot uzņēmēju vajadzības un piedāvājot plašu atbalsta pakalpojumu klāstu, nodrošina uzņēmumiem piemērotu industriālo vidi, kurā uzņēmumi var fokusēties savai attīstībai.

Mērķi

NP Properties mērķis ir kļūt par multifunkcionālu uzņēmējdarbības vides un sabiedrības atbalstītāju. Lai to sasniegtu, ir izvirzīti šādi uzdevumi: stiprināt industriālo parku biznesu un optimizēt nekustamo īpašumu resursus; attīstīt projektu vadības biznesa virzienu; attīstīt enerģētikas un alternatīvās enerģijas darbības jomu.

Telpu nomas sludinājumi

Sazinies ar mums

Lai uzzinātu vairāk par “NP Properties” piedāvājumiem, lūdzu sazinieties ar mūsu darījuma vadītāju: